Birds
 
  Home
  Bird species new to science
  Download
  Useful links
  Birds of Slovakia
  Slovak bird names
  => 1 Tinamiformes ...
  => 2 Charadriiformes ...
  => 3 Caprimulgiformes ...
  => 4 Passeriformes - Suboscines
  => 5 Menuridae ...
  => 6 Phylloscopidae...
  => 7 Turdidae...
  => 8 Fringillidae...
  Birds
Slovak bird namesNávrh odporúčaných slovenských názvov vtákov sveta (1-8) vo verzii zo dňa 19. 3. 2008, v akej bol predložený na posúdenie všetkým záujemcom na internetovej stránke www.birdlife.sk/.

Použité zdroje:

KOVALIK P., PAČENOVSKÝ S. & ČAPEK M. 2008: Návrh odporúčaných slovenských názvov vtákov sveta. - dostupné na internete: 
http://www.vtaky.sk/downloads/OSNV-2009.xls
TOPERCER J., KOVALIK P., MURIN B., PAČENOVSKÝ S. & MANDZAK P. 2007: Návrh pravidiel slovenského názvoslovia vtákov. - Kultúra slova, 41/5: 268–277.
Dostupné na internete: 
http://www.vtaky.sk/downloads/Navrh_pravidiel_slov_nazvoslovia_vtakov_def.pdf
 
   
Advertisement  
   
Today, there have been 1 visitors (21 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=